Easter Ritual


paskeld_904_logo3
Hopstarter-Flag-Borderless-SwedenMin familj har som årlig påsktradition att gå till Karlberg i Varberg för att se på elden från den brasa som anordnas där och den här gången tog jag faktiskt med mig en kameran. Att ta med kameran är något jag blivit mycket bättre på den senaste tiden, jag är bekväm av mig och på så vis lämnas kameran lätt kvar där hemma.

Men i år fick jag med mig den och bilden i inlägget är resultatet av det, något som jag känner mig mycket nöjd med, för hade den inte varit med så hade aldrig den här bilden kommit till och de borde man väl anse som ett misstag?

Inte bara det att jag är nöjd över att ha fångat ögonblicket och satt min egen prägel på det, så gav bilden mig även en
1a placering i Varbergs Fotoklubbs veckotävling på Facebook.

Tänkte även i detta inlägget bjuda på:
Före och efter redigering
samt en video där jag lägger till mina justeringar från början till slut, även om detta inte är någon bild som är speciellt avancerat redigerad.

My family’s annual Easter tradition is to go watch the bonfire at Karlberg in Varberg and this year I actually took with me my camera. I’m pretty comfortable by myself and because of that the camera easily remains at home,
but recently I have started to become much better at actually take it with me

So this year, I got it with me and the image in this post is the result of it, something I feel very satisfied with, for had it not been so, never had this image come to life and that should be regarded as a mistake right?

Not just that I am pleased to have captured the moment and put my own touch to it, the picture also gave me a 1st place in Varberg Photo Club’s weekly contest on Facebook.

In this post, I also want to give you:
before and after editing
as well as a video where I add my adjustments from beginning to end, even if this is not an image that is particularly advanced edited.

 

Här är en jämförelse mellan kamerans jpeg till vänster och min redigerade råfil till höger
before_afterHere is a comparison between the camera’s JPEG(left) and my edited rawfile to the right

Denna videon visar hur jag skapade bilden.
Följande gjordes:
Råfilen gick först igenom camera raw med några få inställningar för bästa exponering.
Sen in i photoshop där jag gjorde följande.
* 1st kurvlager för färgkorrigering
* 1st kurvlager för vinjett
samt Phlearn’s #phlearnmethod Vintage 6 aged photo action
som skapar
* ett s/v lager
* två olika nyans/mättnads lager
* ett Levels(nivå)lager
Dessa 4 sista lager hamnar i en grupp och på den gruppen gjorde jag en mask och i den masken målade jag fram mer färg i elden.

Och med det var bilden klar

This video show’s how the image were created.

The following was done:
I took the rawfile through camera raw where i tweeked the settings to get the best exposure
After it into photoshop where the following were
One curves adjustments layer for colorcorrection
One curves adjustments layer for vignette
and then i used the Phlearn’s #phlearnmethod Vintage 6 aged photo action
wich creates 
one black and white layer
two hue/saturation layers
and one levels adjustments layer
These last four layers are placed in a group and the group I have added a layer mask and masked out the fire to give it more color.

And with that, the picture was finished

Tack för att du tog dig tiden att läsa allt, lämna gärna en kommentar =)
Thank you for taking the time to read it al, l please leave a comment =)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *